Disclaimer
Disclaimer

Ondanks dat Werken in Duitsland de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en onderhoud van de op deze website verstrekte informatie kan er niet gegarandeerd worden dat deze informatie nog correct, compleet en/of actueel is. De gegevens op deze website zijn uitsluitend bedoeld ter verstrekking van algemene informatie. Werken in Duitsland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en/of onjuiste informatie zoals weergegeven op deze website. Werken in Duitsland aanvaardt bovendien geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte (gevolg)schade die voortvloeit uit of samenhangt met het gebruik van de informatie op deze website.

De website van Werken in Duitsland kan hyperlinks bevatten die leiden naar websites van derden, die niet door Werken in Duitsland worden aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden. Werken in Duitsland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en toepassing van de informatie op deze websites.

Deze website en de inhoud daarvan is auteursrechtelijk beschermd. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik is het niet toegestaan iets van deze website of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopie├źn, opnamen of op enige manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Werken in Duitsland.

Het Nederlandse recht is van toepassing en de Nederlandse rechter is bevoegd.

Delen:
Home